ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  EN ISO 9001 : 2015

Η εταιρεία μας υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας τόσο στις εσωτερικές της διαδικασίες όσο και στα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης ποιότητας TUV AUSTRIA GROUP για την πιστή εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που διαθέτει σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τους ακόλουθους τομείς:

 • την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμού γραφείου.
 • την εμπορία γραφικής ύλης, αναλωσίμων – ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανών – φωτοαντιγραφικών και άλλων αναλώσιμων υλικών μηχανών γραφείου.
 • την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δομημένης καλωδίωσης.
 • την τεχνική υποστήριξη πελατών

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 14001 : 2015

Η εταιρεία μας υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας τόσο στις εσωτερικές της διαδικασίες όσο και στα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης ποιότητας TUV AUSTRIA GROUP για την πιστή εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που διαθέτει σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τους ακόλουθους τομείς:

 • την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμού γραφείου.
 • την εμπορία γραφικής ύλης, αναλωσίμων – ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανών – φωτοαντιγραφικών και άλλων αναλώσιμων υλικών μηχανών γραφείου.
 • την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δομημένης καλωδίωσης.
 • την τεχνική υποστήριξη πελατών.

Στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία έχει καθορίσει Εγχειρίδιο Ποιότητας, Διαδικασίες Ποιότητας (Δ.Π), Έντυπα Διαδικασιών (Ε.Δ) καθώς και την Πολιτική Ποιότητας της, βάση της οποίας υλοποιούνται οι Συμβάσεις Έργων που αναλαμβάνει.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στηρίζεται:

 • Στην ικανοποίηση των προδιαγραφών με τα πλέον αυστηρά κριτήρια των παρεχομένων προς τους πελάτες προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Στην αποτελεσματική δομή και οργάνωση της εταιρείας,
 • Στην συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών της,
 • Στη διαρκή αξιολόγηση των συνεργατών της,
 • Στη προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού της,
 • Στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της συνεργασίας με επώνυμους οίκους του εξωτερικού που ξεχωρίζουν για την τεχνολογία τους,
 • Στην συνεχή βελτίωση του συντονισμού του προσωπικού της,
 • Στις προγραμματισμένες επενδύσεις σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις Διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.