ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την επίδειξη των λύσεων και των προϊόντων που πραγματοποιεί καθώς και την άρτια και πλήρη εκπαίδευση των χρηστών είτε σε επίπεδο τελικού χρήστη (End User) είτε σε επίπεδο Διαχειριστή (Administrator) ώστε να απιτευχθεί η γρηγορότερη δυνατή προσαρμογή του συνόλου των χρηστών στο τεχνολογικό περιβάλλον όσο και η βέλτιστη δυνατή παραγικότητα τους από την πλήρη αξιοποίηση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών.