ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οργανωτική Δομή

H εταιρεία διαθέτει σύγχρονη και ευέλικτη λειτουργική δομή με αυτόνομα τμήματα που δραστηριοποιούνται με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών.

ORGANOGRAMA site