ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Κόντης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το έτος 1987 από τον κ. Παναγιώτη Κόντη με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο και την μεταπώληση γραφομηχανών και μηχανών γραφείου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα της Ελληνικής Οικονομίας. Σύντομα εξελίχθηκε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και καινοτόμες εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των συστημάτων οργάνωσης επιχειρήσεων στην Ελληνική Επικράτεια αριθμώντας πάνω από 10.000 ευχαριστημένους πελάτες όλα αυτά τα χρόνια.

Τομείς Δραστηριοποίησης
Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά, κατακτώντας ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

  • Πληροφορική
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Υπηρεσίες Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
  • Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου
  • Αναλώσιμα
  • Γραφική Ύλη

Πελατοκεντρική Φιλοσοφία και Σταθερή Πορεία
Η σταθερή και κερδοφόρα πορεία της εταιρείας, ακόμα και σε περιόδους διεθνών κρίσεων, βασίζεται στην βαθιά πελατοκεντρική της φιλοσοφία, στην ευέλικτη επιχειρηματική δομή της, στο υψηλής ποιότητας και κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό της, στις στρατηγικές της συνεργασίες με τους κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους καθώς και στην συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της εμπλουτίζοντας διαρκώς το portfolio των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε πληθώρα σύνθετων και απαιτητικών έργων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα της Ελληνικής Οικονομίας εκσυγχρονίζοντας και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) περισσοτέρων από 10.000 πελατών της.

Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις
Η εταιρεία, διαθέτοντας σχεδόν μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη, στεγάζεται από το έτος 2000 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις γραφείων, αποθηκών και καταστήματος συνολικής επιφάνειας 750 τ.μ. επί της οδού Μάρνη 18 & 3ης Σεπτεμβρίου, 10433 Αθήνα.